logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบบรณบัตร สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีเข้ารับบริการด้านที่ราชพัสดุ
งดของขวัญ
ทรงพระเจริญ
TRD smart pay
แจกฟรี E-Book วิธีรับมือ รู้ทัน โรคโควิด-19
กรมธนารักษ์พร้อมเดินหน้าเปิดระบบ
TRD Smart Pay