logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
วิธีทำพิมเสนน้ำ
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาล
ปรมูลทรัพย์ 1-2565
TRD smart pay
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่านระบบประมูลของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564
เปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (วังค้างคาว)
ชุมชนยิ้มได้สร้างรายได้สู้โควิด19
แจกฟรี E-Book วิธีรับมือ รู้ทัน โรคโควิด-19
1234
2903
ประมูลทรัพย์ออนไลน์
กรมธนารักษ์เปิดประมูลทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์
กรมธนารักษ์พร้อมเดินหน้าเปิดระบบ
TRD Smart Pay
มาตรการโควิด