logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

messageImage_1606393071578

ประชาสัมพันธ์ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคจากชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563   เวลา 07.00 น.- 12.00 น. บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน      ที่ กท.2994 (บางส่วน) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีลงนามโครงการ E-payment
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ ...
  12 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
  18 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง