logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการปันน้ำใจ สร้างอาชีพ

โดยมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และฝึกอบรมสอนอาชีพ การทำยาดมพิมเสนน้ำให้แก่ชุมชนกรุงเทพพัฒนา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสอนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

1 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกองบริหารที่ราชพัสดุ...
  29 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ เขต ธนบุรี กท.602
  7 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร นำเจ้าหน้าที่กองบ...
  11 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง