logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการปันน้ำใจ สร้างอาชีพ

โดยมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และฝึกอบรมสอนอาชีพ การทำยาดมพิมเสนน้ำให้แก่ชุมชนกรุงเทพพัฒนา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสอนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

1 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 2/2565
  6 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • โครงการ กท. ร่วมแรงใจ สร้างทะเลไทยให้สมบูรณ์
  8 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกองบริหารที่ราชพัสดุ...
  29 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง