logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบบรณบัตร สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีเข้ารับบริการด้านที่ราชพัสดุ

การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบบรณบัตร สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีเข้ารับบริการด้านที่ราชพัสดุ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
หนังสือกรมธนารักษ์ เรื่อง การยกเลิกการเรี.pdf 656 KB 7

อัลบั้มภาพ

24 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ใน...
  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ (บางส...
  29 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาป...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  24 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง