logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด

29 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 2/2565
  6 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • โครงการ กท. ร่วมแรงใจ สร้างทะเลไทยให้สมบูรณ์
  8 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ เขต ธนบุรี กท.602
  7 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง