logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและเร่งรัดติดตามค่าที่ราชพัสดุ เขตหนองแขม

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและเร่งรัดติดตามค่าที่ราชพัสดุ เขตหนองแขม30 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ใน...
  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ (บางส...
  29 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบบรณบัตร สำเนาห...
  การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบบรณบัตร สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคค...
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาป...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง