logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินการปรัปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมดำรงธรรม

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
article_20200108160923.pdf 388 KB 21
8 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เติมใส่ " ตู้ปันสุข "
  5 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครร่วมใจต้านภัย Covid-19
  7 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่แผนพัฒนา 3 ปี ในพื้นที...
  6 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง