logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครได้มีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม

      

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 5 6 67.pptx 11 MB 5
5 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3...
  11 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครร่วมเปิดเวทีเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ณ ชุมชนเ...
  29 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง