logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เติมใส่ " ตู้ปันสุข "

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  เจ้าหน้าที่กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพ นำไปเติม “ตู้ปันสุข” เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มาหยิบใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในครัวเรือน ในช่วงวิกฤตโควิด-19

5 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครร่วมใจต้านภัย Covid-19
  7 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่แผนพัฒนา 3 ปี ในพื้นที...
  6 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ประชุมสำนักที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
  6 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง