logo
กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงาน 20 ปี พม. “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคน ทุกช่วงวัย” โดยนางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 18 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อัลบั้มภาพ

3 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุม "การนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการสำคัญของกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  23 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • GC Circular Living Symposium 2022 : Together To Net Zero
  26 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • โครงการปันน้ำใจ สร้างอาชีพ
  1 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง